PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van Minicamping de Kwaalburg en onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel inzake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op het in stand houden of de vergroting van het klantenbestand.

 

Delen van gegevens

Minicamping de Kwaalburg verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Invullen van formulieren

Als u een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Facebook en Twitter (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

Beveiliging

Minicamping de Kwaalburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 013-5086171 of stuur een mail naar info@kwaalburg.nl.

 

Recht van inzage, verbetering, beperking en bezwaar

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens, kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn en de verwerking ervan laten beperken voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is. Bovendien heeft u het recht om een kopie van de in ons bezit zijnde persoonsgegevens te verkrijgen. ?Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden waarbij wij kunnen vaststellen dat u de gerechtigde persoon bent om deze gegevens op te vragen en deze te versturen naar e-mailadres info@kwaalburg.nl

 

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.